#09 Jeden Bůh a jeden prostředník | 1. Timoteovi 2:3-8

1. Timoteovi 2:3-8

Celý playlist kázání z 1.Timoteovi najdete zde:

Odebírat naše videa můžete tady:
https://www.youtube.com/krestanekurim

Web:

Hlavní strana

Facebook:
https://www.facebook.com/krestanekurim

1. Timoteovi 2:3-8
To je dobré a milé před Bohem, naším Zachráncem, který chce, aby byli všichni lidé zachráněni a přišli k poznání pravdy.Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví ve svůj čas. K tomu jsem byl ustanoven hlasatelem a apoštolem — mluvím pravdu [v Kristu], nelžu —, učitelem národů ve víře a v pravdě.
Chci tedy, aby se muži modlili na každém místě, pozvedajíce svaté ruce bez hněvu a sváru.

Napsat komentář