#11 Blahoslavení chudí duchem | Matouš 5:1-3

Matouš 5:1-3

‘Když spatřil zástupy, vystoupil na horu. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. “Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes. Otevřel ústa a učil je: ‘

Přidat komentář