#12 Blahoslavení plačící a tiší | Matouš 5:4-5

Matouš 5:4-5 Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi do dědictví.

Přidat komentář