#12 Nedospělým v Kristu | 1. Korintským 3:1-4

1. Korintským 3:1-4 A já, bratři, jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním, ale jako k tělesným, jako k nedospělým v Kristu. Dal jsem vám pít mléko, pokrm jsem vám nedal, neboť ten jste ještě nemohli snést. Ale ani teď ještě nemůžete, neboť jste stále ještě tělesní. Vždyť pokud je mezi vámi žárlivost, svár [a rozdělení], zdali nejste tělesní a nežijete jen po lidsku? Když jeden říká: ,Já jsem Pavlův‘ a druhý: ,Já Apollův‘, nejste jako jiní lidé?

Napsat komentář