#13 Blahoslavení hladovějící a milosrdní | Matouš 5:6-7

Matouš 5:6-7 Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.

Přidat komentář