#13 Charakter Písma | 2 Timoteova 3:14-16

Kázání z neděle: 17.5.2020

► ODEBÍREJTE NOVINKY! https://www.youtube.com/krestanekurim?sub_confirmation=1

2 Timoteova 3:14-17
Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi byl plně přesvědčen, věda, od koho ses to naučil; od dětství přece znáš svatá Písma, jež ti mohou dát moudrost k záchraně skrze víru, která je v Kristu Ježíši. Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku.

Přidat komentář