#14 Blahoslavení čistého srdce a působící pokoj | Matouš 5:8-9

Matouš 5:8-9

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.

Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny.

Přidat komentář