#15 Odměnu nebo újmu | 1. Korintským 3:14-15

1 Korintským 3:14-15
‘Jestliže někdo na tomto základě vystaví dílo a ono mu zůstane, dostane odměnu, jestliže mu jeho dílo shoří, utrpí škodu; sám se sice zachrání, ale jako skrze oheň. ‘

Přidat komentář