#17 Boží povolání pro diakony – 4.část | 1. Timoteovi 3:12-13

1. Timoteovi 3:12-13

Celý playlist kázání z 1.Timoteovi najdete zde:

Odebírat naše videa můžete tady:
https://www.youtube.com/krestanekurim

Web:

Hlavní strana

Facebook:
https://www.facebook.com/krestanekurim

1. Timoteovi 3:12-13
Rovněž diakoni mají být čestní, ne neupřímní, ne oddaní mnohému pití vína, ne hanebně ziskuchtiví;mají mít tajemství víry v čistém svědomí. I oni ať jsou nejprve zkoumáni, a teprve potom, jsou-li bez úhony, ať konají svou službu. Právě tak ženy mají být čestné, ne pomlouvačné, střídmé, ve všem věrné. Diakoni ať jsou muži jedné ženy, ať dobře vedou své děti a vlastní rodiny. Neboť ti, kdo dobře vykonali svou službu, získávají si dobré postavení a mnoho smělé důvěry ve víře, která je v Kristu Ježíši.

Přidat komentář