#17 Všechno je vaše | 1. Korintským 3:18-23

1 Korintským 3:18-23
‚Ať nikdo neklame sám sebe. Jestliže si někdo mezi vámi myslí, že je v tomto věku moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal moudrým. Neboť moudrost tohoto světa je před Bohem bláznovstvím. Vždyť je napsáno: „On chytá moudré v jejich chytráctví.“ A opět: „Pán zná myšlenky moudrých a ví , že jsou marné.“ A tak ať se nikdo nechlubí lidmi. Vždyť všechno je vaše: ať Pavel nebo Apollos nebo Kéfas, ať svět nebo život nebo smrt, ať věci přítomné nebo budoucí — všechno je vaše, vy pak jste Kristovi a Kristus Boží.‘

Napsat komentář