#19 Co máš, co jsi nedostal? | 1. Korintským 4:6-8

1 Korintským 4:6-8
‘Toto jsem, bratři, vztáhl na sebe a na Apolla kvůli vám, abyste se na nás naučili [smýšlet] “ne nad to, co je napsáno”, abyste se kvůli jednomu učiteli nenadýmali jeden nad druhého. Vždyť kdo ti dává vyniknout? Co z toho, co máš, jsi nedostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nedostal? Už jste nasyceni, už jste zbohatli, bez nás jste začali kralovat. Kéž byste kralovali, ale tak, abychom i my kralovali spolu s vámi. ‘

Přidat komentář