#21 Duchovní příklad | 1. Korintským 4:14-21

1 Korintským 4:14-21
‚Toto nepíšu, abych vás zahanboval, ale napomínám vás jako své milované děti. Neboť i kdybyste měli deset tisíc vychovatelů v Kristu, otců mnoho ne máte , neboť v Kristu Ježíši já jsem vás zplodil skrze evangelium. Prosím vás tedy: Napodobujte mě! Proto jsem k vám poslal Timotea, který je mým milovaným a věrným synem v Pánu. On vám připomene moje cesty v Kristu [Ježíši], jak učím všude v každém sboru. Někteří z vás se stali domýšlivými, jako bych k vám už neměl přijít. Ale přijdu k vám brzy, budeli Pán chtít, a poznám nikoli řeč těch domýšlivců, ale jejich moc. Neboť Boží království ne spočívá v řeči, ale v moci. Co chcete? Mám k vám přijít s holí, nebo s láskou a v duchu mírnosti?‘

Napsat komentář