#21 Totální přetvoření planety | Genesis 7:17-24

Genesis 7:17-24
Potopa na zemi trvala čtyřicet dnů, voda přibývala, zvedla archu a ta stoupala od země. Vody se na zemi rozmáhaly a velmi přibývaly a archa plula po povrchu vod. Vody se na zemi převelice rozmáhaly, až byly přikryty všechny vysoké hory všude pod nebem. Vody se rozmohly na patnáct loket výše, když byly přikryty hory. A zahynulo všechno tvorstvo pohybující se na zemi — ptactvo, dobytek i zvěř, veškerá havěť hemžící se na zemi i všichni lidé. Všechno, co mělo ve svém chřípí dech života, všechno, co bylo na souši, zemřelo. Tak Bůh vyhladil vše živé z povrchu země od lidí až po zvěř, po plazy a po nebeské ptactvo, vše bylo smeteno ze země. Zůstal jenom Noe a to, co bylo s ním v arše. A vody se nad zemí rozmáhaly sto padesát dnů.

Napsat komentář