#23 Kvality Kristova služebníka – 3.část | 1 Timoteovi 4:11-12

1 Timoteovi 4:11-12

Celý playlist kázání z 1.Timoteovi najdete zde:

Audio z tohoto kázání najdete na Spotify:

Odebírat naše videa můžete tady:
https://www.youtube.com/krestanekurim

Všechna audia našich kázání jsou na Spotify zde:

Audio najdete také na Anchor.FM:

Web:

Facebook:
https://www.facebook.com/krestanekurim

1 Timoteovi 4:6-16
Když budeš toto předkládat bratřím, budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, živeným slovy víry a dobrého učení, které sis osvojil. Světské a babské báje odmítej. Cvič se pro zbožnost. Tělesné cvičení je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná ke všemu, neboť má zaslíbení nynějšího i budoucího života. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Zachráncem všech lidí, zvláště věřících.
To nařizuj a tomu uč. Nikdo ať tebou nepohrdá pro tvé mládí, ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, [v Duchu,] ve víře, v čistotě. Než přijdu, věnuj se předčítání, napomínání, vyučování. Nezanedbávej v sobě dar milosti, který ti byl dán skrze proroctví se vzkládáním rukou staršovstva. O to se starej, v tom buď, aby tvůj pokrok byl všem zřejmý. Dávej si pozor sám na sebe a na učení. V tom setrvávej. Neboť budeš-li to činit, zachráníš jak sám sebe, tak ty, kdo tě poslouchají.

Přidat komentář