#25 Nezanedbávej svůj dar | 1 Timoteovi 4:14-16

1. Timoteovi 4:14-16
To nařizuj a tomu uč. Nikdo ať tebou nepohrdá pro tvé mládí, ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, [v Duchu,] ve víře, v čistotě. Než přijdu, věnuj se předčítání, napomínání, vyučování. Nezanedbávej v sobě dar milosti, který ti byl dán skrze proroctví se vzkládáním rukou staršovstva. O to se starej, v tom buď, aby tvůj pokrok byl všem zřejmý. Dávej si pozor sám na sebe a na učení. V tom setrvávej. Neboť budeš-li to činit, zachráníš jak sám sebe, tak ty, kdo tě poslouchají.

Celý playlist kázání z 1.Timoteovi najdete zde:

Audio z tohoto kázání najdete na Spotify:

Odebírat naše videa můžete tady:
https://www.youtube.com/krestanekurim

Všechna audia našich kázání jsou na Spotify zde:

Audio najdete také na Anchor.FM:

Web:

Facebook:
https://www.facebook.com/krestanekurim

Přidat komentář