#27 Křesťané a rozvod | 1. Korintským 7:10-11

1. Korintským 7:10-11 Manželům však nařizuji — ne já, ale Pán — aby žena od muže neodcházela. Když by však přece odešla, ať zůstává nevdaná nebo ať se s mužem smíří. Také muž ať neopouští ženu.

Napsat komentář