#28 Pečuj o vdovy – 2. část | 1 Timoteova 5:5-8

1 Timoteova 5:3-16
‘Vdovy měj v úctě, mám na mysli ty, které jsou skutečně vdovy. Máli však některá vdova děti nebo vnoučata, ať se ti učí prokazovat zbožnost především své rodině a odplácet rodičům, neboť to je milé před Bohem. Vdova, která je skutečně osamělá, spoléhá na Boha a oddává se vytrvale prosbám a modlitbám ve dne i v noci. Ale ta, která se oddává rozkoším, je mrtvá, i když žije. A toto přikazuj, aby byly bezúhonné. Jestliže se někdo nestará o své vlastní a hlavně o členy své rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. Do seznamu ať je zapsána jen taková vdova, která není mladší než šedesát let, byla ženou jednoho muže, je známá dobrými skutky, jestliže vychovala děti, byla pohostinná, umývala nohy svatým, pomáhala lidem v tísni, jestliže šla za každým dobrým skutkem. Mladší vdovy však odmítej. Neboť když je jejich žádosti odvrátí od Krista, chtějí se vdávat; zaslouží si odsouzení, protože zrušily první víru. Zároveň se také učí být lenivé, chodíce po návštěvách. A nejen lenivé, nýbrž i pomlouvačné a všetečné, a mluví, co se nepatří. Chci tedy, aby se mladší vdovy vdávaly, rodily děti, vedly domácnost a nedávaly protivníku žádnou příležitost k pomluvám. Vždyť některé z nich se již odvrátily za Satanem. Máli [ některý věřící muž nebo] některá věřící žena v rodině vdovy, ať jim pomáhá; církev tak nebude zatěžována a bude moci pomáhat skutečným vdovám.’

Odebírat naše videa můžete tady:
https://www.youtube.com/krestanekurim

Všechna audia našich kázání jsou na Spotify zde:

Toto kázání na Spotify je přímo zde:

Audio najdete také na Anchor.FM:

Web:

Hlavní strana

Facebook:
https://www.facebook.com/krestanekurim

Přidat komentář