#29 Pečuj o vdovy – 3. část | 1 Timoteova 5:9-16

1 Timoteovi 5:3-16
‚Máli [ některý věřící muž nebo] některá věřící žena v rodině vdovy, ať jim pomáhá; církev tak nebude zatěžována a bude moci pomáhat skutečným vdovám. Chci tedy, aby se mladší vdovy vdávaly, rodily děti, vedly domácnost a nedávaly protivníku žádnou příležitost k pomluvám. Vždyť některé z nich se již odvrátily za Satanem. Zároveň se také učí být lenivé, chodíce po návštěvách. A nejen lenivé, nýbrž i pomlouvačné a všetečné, a mluví, co se nepatří. Mladší vdovy však odmítej. Neboť když je jejich žádosti odvrátí od Krista, chtějí se vdávat; zaslouží si odsouzení, protože zrušily první víru. je známá dobrými skutky, jestliže vychovala děti, byla pohostinná, umývala nohy svatým, pomáhala lidem v tísni, jestliže šla za každým dobrým skutkem. Do seznamu ať je zapsána jen taková vdova, která není mladší než šedesát let, byla ženou jednoho muže, Jestliže se někdo nestará o své vlastní a hlavně o členy své rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. A toto přikazuj, aby byly bezúhonné. Ale ta, která se oddává rozkoším, je mrtvá, i když žije. Vdova, která je skutečně osamělá, spoléhá na Boha a oddává se vytrvale prosbám a modlitbám ve dne i v noci. Máli však některá vdova děti nebo vnoučata, ať se ti učí prokazovat zbožnost především své rodině a odplácet rodičům, neboť to je milé před Bohem. Vdovy měj v úctě, mám na mysli ty, které jsou skutečně vdovy. ‚

► ODEBÍREJTE NOVINKY!
https://www.youtube.com/krestanekurim?sub_confirmation=1

►Všechna audia našich kázání jsou na SPOTIFY:

►I toto kázání je na SPOTIFY:

►Audio najdete také na Anchor.FM:


https://www.facebook.com/krestanekurim

Přidat komentář