#30 Čas je zkrácený

1 Korintským 7:25-31
‚Ohledně panen nemám sice Pánův příkaz, dávám však radu jako ten, kterému se dostalo od Pána milosrdenství být věrným. Myslím tedy, že vzhledem k nynější tísni je dobré, aby člověk zůstal tak, jak je . Jsi připoután k ženě? Nehledej rozluku. Jsi volný? Nehledej si ženu. Ale i když se oženíš, nezhřešíš; a vdáli se panna, nezhřeší. Takoví lidé však budou mít soužení v těle a toho vás chci ušetřit. Ale toto vám, bratři, říkám, [že] čas je zkrácený. A tak i ti, kdo mají ženy, ať jsou, jako by je neměli; a ti, kdo pláčou, jako by neplakali, a ti, kdo se radují, jako by se neradovali, a ti, kdo kupují, jako by nic nevlastnili; a ti, kdo užívají [tohoto] světa, jako by ho neužívali; neboť způsob tohoto světa pomíjí. ‚

Napsat komentář