#5 Dílo Boží trojice v oslavení křesťana – Jaroslav Kernal | Konference Trojjedinný Bůh 2016

Zimní konference časopisu Zápas o duši a vydavatelství Poutníkova četba na téma Trojjediný Bůh z roku 2016 v Brně.

www.reformace.cz
www.poutnikovacetba.cz

Napsat komentář