#65 Důkaz Kristova vzkříšení | 1. Korintským 15:5-11

1. Korintským 15:5-11

Celý playlist kázání z 1.Korintským najdete zde:

Odebírat naše videa můžete tady:
https://www.youtube.com/krestanekurim

Web:

Hlavní strana

Facebook:
https://www.facebook.com/krestanekurim.cz

1. Korintským 15:5-11
zjevil se Kéfovi a potom Dvanácti. Dále se zjevil více než pěti stům bratří najednou; většina z nich doposud žije, někteří však již zemřeli. Potom se zjevil Jakubovi a potom všem apoštolům. Naposledy ze všech, jako nedochůdčeti, zjevil se také mně. Neboť já jsem nejmenší z apoštolů; nejsem hoden nazývat se apoštolem, protože jsem pronásledoval Boží církev. Boží milostí jsem to, co jsem. A jeho milost, kterou mi prokázal, nebyla marná, vždyť jsem usilovně pracoval více než všichni ostatní — nikoli já, nýbrž Boží milost, [která]byla se mnou. Ať už tedy já, nebo oni — takto hlásáme a tak jste uvěřili.

Přidat komentář