#68 Přítomné důsledky budoucího vzkříšení | 1. Korintským 15:29-34

1. Korintským 15:29-34
Co potom budou dělat ti, kteří se dávají křtít za mrtvé? Jestliže mrtví vůbec nevstávají, proč se za ně dávají křtít? A proč i my se v každou hodinu vydáváme do nebezpečí? Denně umírám — jakože [vy, bratři,] jste moje chlouba, kterou mám v Kristu Ježíši, našem Pánu. Jestliže, po lidsku řečeno, jsem v Efesu bojoval s šelmami, co mi to prospěje? Jestliže mrtví nevstávají, ,jezme a pijme, neboť zítra zemřeme.‘ Neklamte se: ,Špatné řeči ničí dobré mravy.‘ Vystřízlivějte, jak se sluší, a nehřešte. Vždyť někteří z vás nemají ani ponětí o Bohu. Říkám to k vašemu zahanbení.

Přidat komentář