Budeme se radovat z nebe, když naši milovaní budou v pekle?

Veliké díky drahému bratru Ondřejovi Kutému za překlad, titulky a všechnu další práci, kterou s tímto kazáním měl i za jeho laskavé svolení ho převzít pro náš kanál.
https://www.facebook.com/reformovani
https://www.youtube.com/WIRAcz

This video reproduced with permission from Ligonier Ministries. Discover more Ligonier resources at www.ligonier.org

Napsat komentář