Diakoni | 1 Timoteovi 3:8-13

Káže br kazatel Radek Kolařík

1 Timoteovi 3:8-13
Rovněž diakoni mají být čestní, ne neupřímní, ne oddaní mnohému pití vína, ne hanebně ziskuchtiví;mají mít tajemství víry v čistém svědomí. I oni ať jsou nejprve zkoumáni, a teprve potom, jsou-li bez úhony, ať konají svou službu. Právě tak ženy mají být čestné, ne pomlouvačné, střídmé, ve všem věrné. Diakoni ať jsou muži jedné ženy, ať dobře vedou své děti a vlastní rodiny. Neboť ti, kdo dobře vykonali svou službu, získávají si dobré postavení a mnoho smělé důvěry ve víře, která je v Kristu Ježíši.

Přidat komentář