Dostatečnost Písma v evangelizaci a zakládání sborů | Pastorální konference 2012

Přidat komentář