#46 Každému je dáván projev Ducha | 1 Korintským 12:7-8

1. Korintským 12:7-8

Každému je dáván projev Ducha ke společnému prospěchu. Neboť jednomu je skrze Ducha dáváno slovo moudrosti, jinému podle téhož Ducha slovo poznání;

Napsat komentář