Reformační „Solas“ jako základ evangelikalizmu | Co je evangelikalni? ZOD 2011

Celý playlist najdete zde:

Odebírat Křesťany Kuřim mužete zde:
https://www.youtube.com/krestanekurim

Webové stránky Zápasu o duši jsou tady:
http://www.reformace.cz/

Youtubový kanál Zápasu o duši je tady:
https://www.youtube.com/channel/UCitmibrIw3tAP5rLlm4tDEA

Pět „Solas“ je pět latinských frází, které vznikly během protestantské reformace v 16. století. Tato hesla výstižně shrnují základní principy reformační teologie jako protiklad k učení tehdejší římskokatolické církve. Latinské slovo „solus“ „sola“ znamená „pouze“, „jedině“. Jedině Písmo, jedině Kristus (jedině v Kristu), jedině milostí, jedině vírou a jedině Bohu sláva – to je pět pilířů reformace, o nichž reformátoři byli přesvědčení, že představují základ křesťanské víry a praxe. Tehdejší „solas“ byla namířena proti učení a praxi dominantní římskokatolické církve. Jsou tyto reformační základy relevantní ještě v dnešní době? Jestliže ano, pak je otázkou, proti komu či čemu jsou tyto pilíře vymezující v dnešní době.

MUDr. Štěpán Rucki, CSc. je povoláním dětský lékař. Od roku 1996 zastává funkci primáře dětského oddělení Nemocnice Třinec.

Byl jedním ze zakladatelů Sdružení křesťanských zdravotníků v ČR a tuto organizaci vedl po dobu 18 let. V křesťanských kruzích je znám také jako autor knih, např. Alternativní medicína – pomoc nebo nebezpečí?, Je někdo z vás nemocen?, Mezi Biblí a medicínou aj.

Posledních 10 let je redaktorem časopisu pro vnitrocírkevní diskuzi v Slezské církvi evangelické augsburského vyznání Idea. Je členem a starším sboru SCEAV v Třinci-Oldřichovicích, kde se věnuje vyučování biblickým pravdám. Tato činnost byla zpracována i v knižní podobě a vydána v roce 2009 pod názvem Poznáváme biblické pravdy.

Napsat komentář