Role muže ve světle Bible | Xcamp 2018 výběr

Přednášející: Radek Kolařík
(seminář pro kluky)
XcamP 2018

V tomto semináři se zaměříme na to, jak máme jako muži žít na základě našeho spasení k Boží slávě. S tím jsou spojené odpovědi na následující otázky: Jaká je naše role a povinnosti jako svobodných, ve vztahu nebo v manželství? Jaké výsady a úkoly máme v církvi ale i mimo ni? K čemu nás tlačí svět a co od nás očekává Bůh? Jak nepromarnit svůj život na této zemi, ale namísto toho zbožně naplnit Bohem dané role, které jsou spojeny s naším mužstvím?

Radek se narodil do křesťanské rodiny a do osmnácti let vyrůstal v Praze. Svrchovaný Bůh Radka znovuzrodil ke konci střední školy. Bůh ho usvědčil z jeho hříchů. Ukázal mu, že jeho jedinou nadějí pro usmíření je Pán Ježíš, Jeho spravedlivý život, zástupná oběť na kříži a vzkříšení. Po maturitě Radek toužil po tom, aby mohl sloužit plno časově Bohu. Odstěhoval se tedy na Moravu, kde několik let pracoval v křesťanské misijní organizaci. Zde také potkal svou manželku. V roce 2004 se jako novomanželé přestěhovali do Kuřimi, kde se stali zakladateli sboru Křesťané Kuřim. Absolvoval Liberty University a studia na European Bible Training Centrum v Berlíně. Radek a Laura Kolaříkovi vychovávají (zatím jen) pět dětí. Mezi Radkovy radosti patří kromě rodiny a sboru také vyučování na Českém biblickém institutu v Kroměříži.

Záznam přednášky z festivalu XcamPu 2018
Více informací najdete http://www.xcamp.cz

Přidat komentář