Sola Fide – Jedině vírou | Co je evangelikalni? ZOD 2011

Celý playlist najdete zde:

Odebírat Křesťany Kuřim mužete zde:
https://www.youtube.com/krestanekurim

Webové stránky Zápasu o duši jsou tady:
http://www.reformace.cz/

Youtubový kanál Zápasu o duši je tady:
https://www.youtube.com/channel/UCitmibrIw3tAP5rLlm4tDEA

V tomto příspěvku prozkoumáme učení, se kterým stojí a padá Církev. Nespravedliví před svatým Bohem neobstojí, spravedliví ano. Písmo nás nenechává na pochybách, jak ve svém životě můžeme takové spravedlnosti dojít. A přesto mnozí, jak v historii, tak i dnes tvrdě útočí na tuto biblickou pravdu a zavírají tak přístup lidem do Božího království. Definujeme biblické učení o ospravedlnění a upozorníme na historické i současné hereze, které se staví proti Boží svrchovanosti a milosti.

RNDr. Jan Suchý, Ph.D. je starším sboru Biblické společenství křesťanů v Ústí nad Labem a předsedou Občanského sdružení Poutníkova četba, jež vydává knihy, které nechávají promluvit Bibli. Jan je povoláním inženýrský geolog, kterému Pán v roce 1996 daroval milost pokání a víry. V letech 1998-1999 studoval na Biblické škole teologie v Anglii. Spolu s manželkou Ivou vychovávají tři malé děti k bázni a lásce k Pánu.

Napsat komentář