Sola Scriptura – Jedině Písmo | Co je evangelikalni? ZOD 2011

Celý playlist najdete zde:

Odebírat Křesťany Kuřim mužete zde:
https://www.youtube.com/krestanekurim

Webové stránky Zápasu o duši jsou tady:
http://www.reformace.cz/

Youtubový kanál Zápasu o duši je tady:
https://www.youtube.com/channel/UCitmibrIw3tAP5rLlm4tDEA
‚Jedině Písmo‘ je základem protestantské reformace. Martin Luther směle prohlásil na římském sněmu ve Wormsu v roce 1521, že nemůže své učení odvolat, protože jeho učení je založeno na Písmu. Prohlásil „Mé svědomí se stalo zajatcem Božího slova.“ Luther měl odvahu obhájit pravdu. Měl odvahu se postavit proti ohromným útokům náboženského světa.

V tomto příspěvku budeme probírat otázky tohoto typu: je Bible dostačující pro záležitosti duchovního života? Je Boží slovo dostatečné pro péči o lidskou duši v 21. století? Jaká je nejvyšší autorita pro jednotlivé věřící a církev celkově? John MacArthur píše, že „dnes největší útok na Bibli nevychází od lidí, kteří popírají, že je Boží slovo, ale od lidí, kteří prohlašují, že je slovo Boží.“ Během přednášky chceme dokázat, že Sola Scriptura, ‚jedině Písmo‘, pro církev stále platí. Ve skutečnosti jsou svatá Písma Starého a Nového zákona jediným pravidlem víry a poslušnosti.

Jerry Farník, Mgr.Th. je ordinovaný kazatel od roku 1990. Slouží jako kazatel od roku 2003 v Ortodoxní presbyterní církvi (OPC). Jerry slouží s manželkou Marilyn 24 let v Československu (následně v České republice). Vystudoval zpěv na Univerzitě Colorado (B.M., 1978) a teologii na Mezinárodní škole teologie – International School of Theology (M.Div., 1990).

Jako kazatel místního sboru v Praze (Reformovaná presbyterní církev v Modřanech) a ředitel Entrustu (dříve BEE), je oddaný kázání a vyučování slova Božího, zakládání nových sborů a přípravě nových křesťanských pracovníků. Jerry cestuje po České republice, aby vyučoval Čechy o efektivní službě pro Boží království.

Jerry a Marilyn mají tři děti – Jared (23), Autumn (21) a Havalind (18). Všichni se snaží budovat v Česke republice Kristovu církev k Boží slávě.

Napsat komentář