Solus Christus – Jedině Kristus | Co je evangelikalni? ZOD 2011

Celý playlist najdete zde:

Odebírat Křesťany Kuřim mužete zde:
https://www.youtube.com/krestanekurim

Webové stránky Zápasu o duši jsou tady:
http://www.reformace.cz/

Youtubový kanál Zápasu o duši je tady:
https://www.youtube.com/channel/UCitmibrIw3tAP5rLlm4tDEA

Ve svém příspěvku se pokusím naznačit směry, kterými by se mohla ubírat aplikace principu Solus Christus mezi dnešními evangelikálními křesťany. Princip Solus Christus vypovídá o jedinečnosti a univerzalitě Ježíše Krista jako prostředníka mezi Bohem a člověkem. Tato jedinečnost spočívá v povaze jeho osoby a díla. Tento příspěvek tedy obsahuje stručný historický přehled o názorech na povahu osoby a díla Ježíše Krista. Podrobněji pojedná o situaci v období Reformace a především v období formování klasického evangelikalismu, který bude vymezen vůči liberálnímu protestantismu na jedné straně a konzervativnímu fundamentalismu na straně druhé, a to se zvláštním ohledem na princip Solus Christus. Dále se pokusím o stručnou analýzu a kritiku názorů na jedinečnost a univerzalitu Ježíše Krista v rámci dnešního náboženského pluralismu. V závěru pak budou naznačeny výzvy, které pro nás a naši práci plynou z živé víry v našeho Pána a Spasitele, Ježíše Krista.

René Drápala, M.Div. je více jak dvanáct let kazatelem sboru Církve reformované ve Zlíně. Zároveň také působí jako vedoucí pobočky Martin Bucer Seminar ve Zlíně. Jako externista vyučuje etiku na Evangelikálním teologickém semináři v Praze. Své teologické vzdělání získal na Reformed Theological Seminary v Jacksonu, USA.

S manželkou Renatou mají čtyři děti a žijí ve Slavičíně.

Napsat komentář