Uspořádej si svůj žebřiček hodnot | Xcamp 2018 výběr

Kázání na hoře – Mt 6,19-34
Václav Chumchal
Budeme mluvit o pokladech našich srdcí. Jaké poklady se v našich srdcích skrývají? Nebo lépe řečeno, u kterých pokladů se naše srdce zdržují? Jakou tyto poklady mají hodnotu? A kde v těchto pokladech má místo Kristus? Žel, pohledem na dnešní viditelnou církev nevidíme téměř žádný rozdíl od dnešního světa. Co můžeme dělat proto, abychom se odlišili? Jak usilovat o poklady, které mají trvalou hodnotu? Na tyto otázky budeme hledat odpovědi v Ježíšově Kázání na hoře.

Záznam přednášky z festivalu XcamPu 2018
Více informací najdete http://www.xcamp.cz

Napsat komentář