19 videos
 

Církev ve 21. století | Pastorální konference 2014

Téma: Církev ve 21. století
Datum: 6. – 7. června 2014

Hlavním řečníkem je Dr. Alex Montoya, který slouží v pastorační službě již 43 let, z toho 41 let ve stejném sboru. Na Talbot Theological Seminary vyučoval 10 let biblickou řečtinu a teologii. Posledních 22 let vyučoval kázání a pastorální službu na The Master’s Seminary. Pod vedením Dr. Montoyi bylo jeho sborem založeno 14 nových sborů a pracuje se na dalších. Je autorem dvou knih, je ženatý, má dvě děti a pět vnoučat.

http://www.pastoralnikonference.cz
http://krestanekromeriz.cz/
http://cbikromeriz.cz/
http://www.didasko.cz/

Otevřít sérii

28 videos
 
28 audios

Genesis

První kniha Bible, která začíná záznamem o tom, jak Bůh stvořil zemi, zahrnuje mnohem více, než jen to. Hospodin pokládá základ zbytku Písma a důvodu, proč přišel Ježíš Kristus na zem, aby usmířil lidi s Bohem.

Otevřít sérii