7 videos
 

XcamP 2017

Série kázání z křesťanského festivalu XcamP 2017. Tématem prolínajícím všemi vyučováními bylo “Buď – anebo”.

Otevřít sérii

8 videos
 
8 audios

Modlitba Páně | Biblická hodina

Když učedníci prosí Ježíše, aby je naučil modlit se, nedostávají jednu formuli, ale jedinečné vyučování o tom, s jakými motivy a o čem může rozjímat naše srdce, pokud přistupujeme před Boží trůn milosti v modlitbách.

Otevřít sérii

8 videos
 
8 audios

1. Janova

Každý křesťan občas potřebuje ujištění. Aby však nešlo o pouhé chlácholení, jistota musí být postavená na pravdě. Apoštol Jan nastavuje zrcadlo čtenářům hned v několika směrech, aby mohli ověřit pravost jejich spasení a nabýt naprosté jistoty, ať už bude říkat kdokoliv cokoliv.

Otevřít sérii

8 videos
 
8 audios
9 videos
 
8 audios

Blahoslavenství | Biblická hodina

Záznamy z biblických hodin na pasáže z Matoušova evangelia, které zaznamenávají Blahoslavenství, jak je vyučoval Kristus.

Otevřít sérii

10 videos
 
8 audios

Přijatelné hříchy | Biblické hodiny

Stali jsme se jako křesťané roztržitými vlivem výrazných hříchů naší společnosti, tak že jsme přestali vnímat potřebu bojovat se svými mnohem zákeřnějšími hříchy? Serie kázání “Přijatelné hříchy” mluví o hříších, které běžně akceptujeme a o tom, jak s nimi bojovat pro Boží slávu a naše posvěcení.

Otevřít sérii