Cover
11 videos
 
9 audios
Cover
11 videos
 
9 audios

Přijatelné hříchy | Biblické hodiny

Stali jsme se jako křesťané roztržitými vlivem výrazných hříchů naší společnosti, tak že jsme přestali vnímat potřebu bojovat se svými mnohem zákeřnějšími hříchy? Serie kázání “Přijatelné hříchy” mluví o hříších, které běžně akceptujeme a o tom, jak s nimi bojovat pro Boží slávu a naše posvěcení.

Play

Cover
17 videos
 
17 audios
Cover
19 videos
 

Církev ve 21. století | Pastorální konference 2014

Téma: Církev ve 21. století
Datum: 6. – 7. června 2014

Hlavním řečníkem je Dr. Alex Montoya, který slouží v pastorační službě již 43 let, z toho 41 let ve stejném sboru. Na Talbot Theological Seminary vyučoval 10 let biblickou řečtinu a teologii. Posledních 22 let vyučoval kázání a pastorální službu na The Master’s Seminary. Pod vedením Dr. Montoyi bylo jeho sborem založeno 14 nových sborů a pracuje se na dalších. Je autorem dvou knih, je ženatý, má dvě děti a pět vnoučat.

http://www.pastoralnikonference.cz
http://krestanekromeriz.cz/
http://cbikromeriz.cz/
http://www.didasko.cz/

Play