Cover
28 videos
 
28 audios

Genesis

První kniha Bible, která začíná záznamem o tom, jak Bůh stvořil zemi, zahrnuje mnohem více, než jen to. Hospodin pokládá základ zbytku Písma a důvodu, proč přišel Ježíš Kristus na zem, aby usmířil lidi s Bohem.

Play

Cover
40 videos
 
32 audios

1. Timoteovi

Církev není hra a naše společná cesta a ani naše společná cesta za Kristem. Jak se chovat v domě Božím? To je hlavní věc, kterou má na mysli apoštol Pavel když píše mladému Timoteovi, který je v počátcích své služby.

Play

Cover
40 videos
 
7 audios
Cover
56 videos
 

1. Korintským

Sbor v Korintu byl zmítán nejednou těžkostí a apoštol Pavel, pověřený samotným Kristem, v jeho autoritě píše dopisy tamním křesťanům. První z nich vede místní církev do zralosti v oblastech jako čistoty života nebo sborového pořádku.

Play