Zatím žádné komentáře

Tři vánoční dárky

Přemítejte nad touto pozoruhodnou situací se mnou. Pokud přišel Boží syn, aby ti pomohl přestat hřešit – zmařit skutky ďáblovy – a pokud také přišel zemřít, takže když hřešíš, je zde usmíření, odstranění Božího hněvu, potom se zamysli, co z toho plyne pro tvůj život?

Dítky, ať vás nikdo nesvádí. Kdo činí spravedlnost, je spravedlivý, tak jako on je spravedlivý. Kdo činí hřích, je z Ďábla, neboť Ďábel hřeší od počátku. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil skutky Ďáblovy … Moje dítky, toto vám píši, abyste nezhřešili; a jestliže by někdo zhřešil, máme u Otce Zastánce, Ježíše Krista, toho spravedlivého. On je smírčí obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa.“ (1. Janova 3:7-8, 2:1-2)

Jsou to tři věci. A je nádherné je mít. Předkládám ti je ve zkratce jako vánoční dárky.

Dárek #1: Jasný smysl pro život

Znamená to, že máš jasný smysl pro své žití. Řečeno v záporu, je to jednoduše tohle: nehřeš – nedělej to, co znevažuje Boha. Moje dítky, toto vám píši, abyste nezhřešili“ (1 Jan 2:1). Dále, Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil skutky Ďáblovy (1 Jan 3:8).

Pokud se ptáš: „Můžeš mi tohle říct v pozivitním smyslu, namísto toho negativního?“, odpověď bude: Ano, celé je to shrnuté v 1 Janově 3:23. Je to velké shrnutí všeho, co vyžaduje celý Janův dopis. Všimněte si jednotného „přikázání“ – A toto je jeho přikázání, abychom uvěřili jménu jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám přikázal. Tyto dvě věci jsou společně tak spojené, že je Jan nazývá jedním přikázáním: věřit v Ježíše a milovat druhé. To je smysl pro tvůj život. Tak by se dal shrnout křesťanský život. Důvěřovat Ježíši, milovat lidi způsobem, kterým nás Kristus a jeho apoštolové učili milovat. Věřit Ježíši, milovat druhé. Tak tedy, první dárek je smysl pro tvůj život.

Dárek #2: Naděje, že naše selhání budou odpuštěné

Druhá implikace této dvojité pravdy, že Kristus přišel, aby zničil způsob života v hříchu a aby nám odpustil naše hříchy je tahle: Pokrok v přemáhání našeho hříchu činíme, když máme naději, že naše selhání budou odpuštěné. Pokud nemáš naději, že ti Bůh odpustí hříchy, pak když začneš bojovat s hříchem, stejně to vzdáš.

Mnoho z vás přemítáte nad změnami od Nového roku, protože jste upadli do hříšných sklonů a chcete z nich ven. Chcete možná nové návyky ve stravování, nové návyky v zábavě, nové návyky v dávání. Nové návyky v tom, jak se budete chovat ke své polovičce. Nové návyky pro rodinná ztišení. Nové návyky pro spánek a cvičení. Nové návyky v odvaze svědčit. Ale bojujete a říkáte, jestli to k něčemu je. Tak tedy, zde je tvůj druhý vánoční dárek: Kristus nepřišel pouze zničit skutky Ďábla – náš život v hříchu – ale přišel také, aby byl našim zastáncem kvůli našim zkušenostem a selháním v tomto zápase.

A tak, prosím s tebou, nechej, aby ti skutečnost, že selhání nemá poslední slovo, dala naději bojovat. Ale pamatuj! Pokud proměníš Boží milost v povolení a řekneš: „Inu, pokud mohu selhat, a nesejde na tom, proč se obtěžovat bojem s hříchem?“ – pokud tohle tvrdíš a opravdu to tak myslíš, a potom jdeš a chováš se podle toho, pravděpodobně nejsi znovuzrozený a měl by ses třást.

To ovšem není, kde se většina z vás nachází. Většina z vás chce bojovat s hříšnými návyky ve svých životech. A to, co vám Bůh říká, je následující: Nechejte Kristovo přikrytí vašich selhání, aby vám dalo naději bojovat. Moje dítky, toto vám píši, abyste nezhřešili.“

Dárek #3: Kristus nám pomůže

Nakonec, třetí důsledek dvojnásobné pravdy, že Kristus přišel, aby zničil náš život v hříchu a odpustil naše hříchu, je tahle: Kristus nám opravdu pomůže v našem boji. On ti opravdu pomůže. Je na tvoji straně. Nepřišel zničit hřích, protože hřích je legrace. Přišel zničit hřích, protože hřích je fatální a smrtelný. Je to podvodná práce Ďábla a zničí nás, pokud s ním nebudeme bojovatt. On přišel, aby nám pomohl, ne aby nám ublížil.

Tak tedy, zde je tvůj třetí vánoční dárek: Kristus pomůžee překonat hřích, který v tobě je. 1 list Janův 4:4 říká: Vy, dítky,jste z Boha a přemohli jste je, neboť ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.“  Ježíš je živý, Ježíš je všemocný, Ježíš v nás žije vírou. A Ježíš je pro nás, ne proti nám. On nám pomůže bojovat s hříchem i v novém roce. Tak mu věř.

Článek byl přeložen podle originálu „Three Christmas Gifts“ na webu DesiringGod. Autorem je dlouholetý kazatel, řečník a autor mnoha knih John Piper.

Přidat komentář