Karell Gott jako memento mori pro každého Čecha

Během víkendu vyvrcholil čas smutku a vzpomínání na snad nejznámějšího českého zpěváka, který minulý pátek 4. října zemřel. Lidé jsou plní nostalgie a často i v šoku. Poslední měsíce zaplavily čas od času nejen bulvární plátky zvěsti o zdravotním stavu mnohonásobného Českého slavíka. O akutní změně se vědělo a závažnost leukemie...

pokračovat ve čtení

Je široká jednota mezi církvemi lidským snem, anebo Boží vůlí?

Letošní rok je častěji než kdy jindy připomínáno reformační hnutí. Rok 2017 značí výročí rovných pěti set let od formálního počátku reformace, které začalo právě během tohoto víkendu ve Wittenbergu zveřejněním 95 tezí augustiniánského mnicha Martina Luthera. Reformaci charakterizuje návrat k Písmu jako nejvyšší autoritě vyjádřený v učení Sola Scriptura,...

pokračovat ve čtení

Jak mohu oslavit Boha svými penězi?

Neboj se, malé stádečko, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Prodejte svůj majetek a dejte almužnu. Udělejte si měšce, které nevetšejí, nevyčerpatelný poklad v nebesích, kde nepřichází zloděj ani neničí mol. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. (Lukáš 12:32-34) Podstata uctívání spočívá v tom,...

pokračovat ve čtení

Životní předsevzetí Jonathana Edwardse

Většina národa spolu s novým rokem mluví o předsevzetích, která dělají a podle kterých jistě změní své životy k lepšímu. Patříte mezi ně také? Otázka není, jestli předsevzetí (Bible sama říká, abychom Hospodinu činili sliby). Otázka je, jaká předsevzetí. Pokud přemýšlíte o tom, jak směřovat svůj život v roce 2019...

pokračovat ve čtení

Nemusíš se obávat příštího roku

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. (Římanům 8:28) Kdykoliv čtu tyhle povědomá slova, docházím k tomu, že se ptám sám sebe: „Znám tohle? Žiji z toho vědomí?“ Nový rok dává každému z nás příležitost vyzkoušet kotvy našich duší, zejména uprostřed...

pokračovat ve čtení

Tři vánoční dárky

Přemítejte nad touto pozoruhodnou situací se mnou. Pokud přišel Boží syn, aby ti pomohl přestat hřešit – zmařit skutky ďáblovy – a pokud také přišel zemřít, takže když hřešíš, je zde usmíření, odstranění Božího hněvu, potom se zamysli, co z toho plyne pro tvůj život? „Dítky, ať vás nikdo nesvádí....

pokračovat ve čtení

Za co se Církev modlila tehdy, a za co dnes?

Ztišení v modlitbě je nenahraditelnou součástí živého vztahu s Bohem, kdy k němu přistupujeme nejen s osobními prosbami, starostmi či obavami, ale přinášíme mu chválu a vděčnost vše, co nám dal, čím nás provedl a jak požehnal. Jsou ale další oblasti, které by mohly být součástí našich modliteb? Tento výňatek...

pokračovat ve čtení