Zatím žádné komentáře

Nemusíš se obávat příštího roku

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. (Římanům 8:28)

Kdykoliv čtu tyhle povědomá slova, docházím k tomu, že se ptám sám sebe: „Znám tohle? Žiji z toho vědomí?“ Nový rok dává každému z nás příležitost vyzkoušet kotvy našich duší, zejména uprostřed vln strachu a úzkosti ohledně budoucnosti.

Je důležité vidět, že Pavel říká: „Všechno napomáhá k dobrému“, ne „Všechno je dobré“. Stát se křesťanem neznamená, že staneme imunními od ošklivých věcí, které se nám mohou stát. Takové věci mohou učit některé učitelé v dnešních dnech, ale neuslyšíte to od Boha samotného v Písmu. Procházíme stejnými nemocemi, finančními výzvami, potraty, stresem v práci, krizemi vztahů, nehodami a dalšími výzvami jako kdokoliv jiný v tomto rozbitém světě, ve kterém žijeme. Trpíme stejně jako kdokoliv jiný. V některých místech světa trpíme dokonce více kvůli naší víře  v Ježíše. Tak jako věrně následujeme Krista, ošklivé věci se mohou stát v následujících dvanácti měsících.

Pavel neříká, že nic špatného nepřijde do naší cesty v křesťanském životě; říká, že Bůh může vzít cokoliv, co přichází a učinit, aby to posloužilo našemu dobru. Není odpovědný za zlo, ale dokonce ani zlo a utrpení nemůže uniknout tomu, že s námi má dobré záměry.

Všechny věci v roce 2019

Tenhle verš nám byl dán protože to je přesně něco, co potřebujeme slyšet. Pavel již nastínil základní ráme křesťanského života – utrpení nyní, sláva v budoucnosti (Římanům 8:17) – podobu, která je odvozená od služby samotného Krista. Ve světě plném bolestivého čekání je tenhle verš nepostradatelným zdrojem pro nás, abychom si jej vzali do nového roku. Budeme potřebovat vědět, že Bůh dokáže vzít všechno, co se nám děje a použít to pro naše konečné dobro.

„Všechny věci“ znamená všechno, co se nám děje, a to zahrnuje i ty naprosto nejhorší věci, které se vůbec můžou stát. Dokonce ani ty nejsou mimo rámec Božího milujícího záměru pro naše životy. Ve Starém zákoně, Josef se mohl ohlédnout zpět na nevýslovné zlo, které mu učinili jeho bratři a říct: „Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid “ (Genesis 50:20). Obavy nám říkají, že zamýšleli zlo – tedy, že se to stalo, zatímco Bůh byl roztržitý. Víra nás ale ujišťuje, že Bůh tohle zamýšlí pro dobro.

Tohle „působí spolu k dobrému“ je nejjasněji vidět ve smrti Ježíše (Skutky 4:27-28). Byla to ta nejhorší věc, která se kdy na zemi stala. Nicméně skrze Boha bylo možné převést ji pro nevypočítatelné a věčné dobro.

Dobro, kterému budou sloužit všechny věci

Co tedy tohle všechno znamená v praxi? Jakýkoliv pro tebe byl ten poslední rok, Bůh nemohl být více dobrý, než jaký byl. Možná to pro tebe byl velmi bolestivý rok (a pro mě jeden z nejtěžších, jaké jsem kdy měl). Ano, tak to může být. Ale tak zní Boží slovo k nám ohledně toho minulého roku. A nebude méně pravdivé ani ohledně roku, který přichází. Ten další rok bude okamžik za okamžikem jednou z dalších věcí, které budou společně sloužit k tvému konečnému dobru.

Třebaže jsem si vědom, že to bude pro některé z nás těžké k uvěření, apoštol Pavel ukazuje, že tato pravda je pojištěná ještě veršem, který následuje: Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho Syna, tak aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími“ (Římanům 8:29).

Tohle je to dobro, ke kterému budou společně všechny věci pracovat a spět – že se staneš podobnější Kristu. Zápasíme s tím vidět dobrotu Boží, protože bojujeme s pochopení, jak konečné a ultimátní dobro vlastně vypadá. Náš pohled na to, co je dobré, tolik zaostává za tím Božím. Verše, jako je tenhle, nám připomínají, že Bůh ví mnohem, mnohem více o tom, co je pro nás ultimátně nejlepší, než co víme my. Bůh nepůsobí všechny věci k tomu, aby tento život byl charakterizován finančním bohatstvím, dobrým zdravím nebo popularitou. Bůh působí všechny věci k tomu, abychom byli více a více podobní jeho Synu.

Není se čeho bát

Jako křesťané jsme ti, kteří milují Boha a kteří byli povolání podle jeho záměru. Neznamená to, že jsme první milovali Boha a, jako reakce, Bůh nás povolal k tomu, aby nás požehnal – funguje to přesně naopak. Povolání Boží je o tom, jak jsme přišli k tomu poznat jej a jak jsme schopní jej milovat. Ne dokonale, ale opravdově. Máme nové srdce a lásku k Bohu. Milujeme jej. Jakkoliv hluboko tvoje hříšné popudy jdou, láska k Bohu darovaná Duchem svatým bude vždycky ještě hlubší. A tenhle slib patří tobě: Bůh působí všechny věci pro tvoje dobro – pro tvé připodobnění k jeho Synu.

Tohle je něco, co pro mě Bůh nejvíce chce. Tohle je něco, co bych měl chtít nejvíce pro sebe samotného. Nic v mém životě nemůže být větší. Neexistuje jedna jediná věc v celém stvoření, historii a realitě, které by Bůh dovolil vkročit do této cesty.

A to znamená, že není jediná věc, které je třeba se bát. Pokud všechny věci působí díky Bohu pro mé dobro, pak Bůh zosnoval všechny věci v mé realitě způsobem, který ve skutečnosti nejvíce potřebuji. Obavy na mé straně budou pouze ukazovat, že existují větší hlubiny v mém srdci, do kterých potřebuji aplikovat tuhle pravdu. Sám vím, co znamená bojovat z úzkostí. Ale pokud jsme v Kristu, nemusíme se bát příštího roku. Není žádný moment, kterého bychom se měli bát. Každá jeho sekunda, Bůh bude působit, aby nás učinil podobnější Kristu. A co může být lepšího?

 

Článek byl přeložen podle původního znění publikovaného na webu DesiringGod.com. Autorem je Sam Allberry. Vyjadřujeme tímto vděčnost za bohatou paletu biblických a hlubokých zamyšlení a dalších materiálů pro povzbuzení a duchovní růst, které jsou na uvedeném portálu k nalezení a těšíme se, jak si všechny přispívající autory Hospodin použije i v roce 2019.

Přidat komentář