#45 Duchovní dary | 1. Korintským 12:1-6

1 Korintským 12:1-6 ‚Co se týká duchovních projevů , bratři, nechci, abyste byli v nevědomosti. Víte, že když jste byli pohané, bývali jste neodolatelně vlečeni k němým modlám. Proto vám oznamuji, že žádný, kdo mluví v Duchu Božím, neřekne: „Ježíš buď proklet,“ a nikdo nemůže říci: „Pán Ježíš,“ jedině v Duchu svatém. Jsou rozdíly v […]

Otevřít