#45 Duchovní dary | 1. Korintským 12:1-6

1 Korintským 12:1-6
‚Co se týká duchovních projevů , bratři, nechci, abyste byli v nevědomosti. Víte, že když jste byli pohané, bývali jste neodolatelně vlečeni k němým modlám. Proto vám oznamuji, že žádný, kdo mluví v Duchu Božím, neřekne: „Ježíš buď proklet,“ a nikdo nemůže říci: „Pán Ježíš,“ jedině v Duchu svatém. Jsou rozdíly v darech milosti, ale tentýž Duch; jsou rozdíly v službách, ale tentýž Pán; a jsou rozdíly v působení, ale tentýž Bůh, který působí všechno ve všech. ‚

Napsat komentář