8 videos
 
6 audios

1. Janova

Každý křesťan občas potřebuje ujištění. Aby však nešlo o pouhé chlácholení, jistota musí být postavená na pravdě. Apoštol Jan nastavuje zrcadlo čtenářům hned v několika směrech, aby mohli ověřit pravost jejich spasení a nabýt naprosté jistoty, ať už bude říkat kdokoliv cokoliv.

Otevřít sérii

10 videos
 

Blahoslavenství | Biblická hodina

Záznamy z biblických hodin na pasáže z Matoušova evangelia, které zaznamenávají Blahoslavenství, jak je vyučoval Kristus.

Otevřít sérii

15 videos
 
1 audios

1. Timoteovi

Církev není hra a naše společná cesta a ani naše společná cesta za Kristem. Jak se chovat v domě Božím? To je hlavní věc, kterou má na mysli apoštol Pavel když píše mladému Timoteovi, který je v počátcích své služby.

Otevřít sérii