Co nám říká náš hněv?

Hněv pro tebe není dobrý, přinejmenším ve své typické podobě. Nové studije argumentují, že pravidelné pocity hněvu zvyšují pravděpodobnost srdeční nemoci a během dvou hodin takového výbuchu hněvu raketově roste riziko infarktu nebo mrtvice. Což znamená, že všichni hněviví lidé byste měli být na pozoru – je to nebezpečná slabůstka....

pokračovat ve čtení

Nejopakovanější verš z Bible

Symetrie může být úžasná. Přemýšlejte nad složitostí sněhové vlčky nebo geometrií některých ikonických budov jako je Kapotol v USA nebo Buckinghamský palác nebo nad kruhovou symetrií šišky. Pokud by kterýkoliv z těchto příkladů byl zkreslený a symetrie se vytratila, byla by okamžitě pryč i jejich estetická přitažlivost. Před několika lety...

pokračovat ve čtení

Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka – anebo ne?

Je běžné slyšet křesťany říkat, že Bůh „nenávidí hřích, ale miluje hříšníka“, ovšem je takový výrok pravdivý? Jistě zní dobře, ale nejdůležitější otázka je, zdali je nebo není biblický. Pro zodpovězení téhle otázky potřebujeme pozorně přemýšlet o významu oběti ve Starém zákoně. Obětní systém byl ustanoven, zorchestrován a nastaven Bohem...

pokračovat ve čtení

Pět mýtů o kalvinismu

Mýtus 1: Nemáme svobodnou vůli Westminsterské vyznání víry, prominentní konfesijní stanovisko reformované teologie v anglicky hovořícím světě, obsahuje celou kapitolu zvanou „O svobodné vůli.“ Zde je první sekce této kapitoly (čl. 9.1.) v plném znění: „Bůh obdařil lidskou vůli přirozenou svobodou, která není nucena a ani jakoukoliv nezbytnou přirozenou potřebou předurčena ke...

pokračovat ve čtení