#01 Bitva o autoritu

Genesis 1:1: Na počátku Bůh stvořil nebesa a nebe. Otázka, zda svět byl nebo nebyl stvořený a jak vůbec vznikl, není otázkou vědy a dokazování, ale zejména otázkou víry a předpokladů, které s vědou nemají nic společného.

Continue reading

Boží věrnost

Ve světě plném nevěry a nestálosti se nemění Boží charakter, jehož součástí je i věrnost. Kázání z neděle 10.6.2018, řečník kazatel Radek Kolařík.

Continue reading

Zpět do série kázání K čemu je křesťan volán Bohem a jaký má být jeho život? Káže bratr Milan Bulák. Římanům 12:1-2 Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou […]

Continue reading